Home / Kinh doanh / Tài chính – Bất động sản / Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-7

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-7

Từ bỏ lương nghìn đô, thạc sĩ về quê chăn lợn kiếm tiền tỉ mỗi năm

CEO bỏ lương trăm triệu làm nông dân

Từ 1/1/2017, tăng lương tối thiểu, miễn phí trước bạ cho nhiều loại nhà đất

Theo đó, từ ngày 1-7-2017, tăng thêm 7,4% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7-2017 sau:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang);

– Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng;.

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng ;

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Quốc hội đã có Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11-11-2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2017. Đây được cho là căn cứ để dự thảo nghị định này được xây dựng.

Kiểm tra

Chặn doanh nghiệp nhà nước bán đất “vàng” giá rẻ

Nợ phải trả của DNNN khoảng 1,5 triệu tỉ đồng Đề xuất xóa nợ cho …